Kuvassa Ilona Rauhala, Henriika Maikku ja Ira Lange podcastissa keskustelemassa autonomisesta hermostosta ja polyvagaalisesta teoriasta.

Polyvagaalinen teoria syventää ymmärrystä psykologisesta turvallisuudesta

Yksilöllinen ja kollektiivinen turvattomuuden tunne on tänä keväänä nostanut päätään uudella tavalla. Se, tunnemmeko yksilöllisesti tilanteessa turvaa vai turvattomuutta, kumpuaa syvältä autonomisesta hermostosta. Sisäinen vaaratutkamme skannaa herkeämättä omia sisäisiä aistituntemuksia, ympäristöä ja sosiaalisia vuorovaikutustilanteita ja arvio, voinko olla turvassa vai täytyykö minun varautua, pelätä tai puolustautua. Arvioimme tiedostamattamme jokaista tilannetta – onko tässä hyvä, turvallista ja levollista olla?  

Voimme lukea oman kehomme ja toisen herkkiä viestejä paremmin  

Psykoterapeutti ja kouluttaja Henriika Maikku keskusteli kanssamme podcastissa polyvagaalisesta teoriasta. Se on teoria turvasta ja vaarasta, ja se pyrkii ymmärtämään vagus -hermon toimintaa. Kehoamme kiertävä vagus-hermo on kymmenes aivohermo, hermonippu, joka vaikuttaa voimallisesti kaikkeen, mitä kehossamme tapahtuu. Autonominen hermostomme jakaantuu teorian mukaan kolmeen osaan ja näiden eri osien aktivoituminen selittää optimaalisia, yli- ja alivirittyneitä olotiloja. Polyvagaalinen teoria on neurofysiologi Stephen Porgesin luoma teoriaan kehon autonomisesta hermostosta. 

Teoria on tuonut syvällistä ymmärrystä mm. traumojen kehollisuudesta ja vaikuttanut tapaan, jolla psykoterapioita tehdään. Se tuo myös syvää ymmärrystä huippusuoriutuien mielen maisemaan. Mitä enemmän ymmärrämme omia kokemuksiamme ja sitä kautta oman hermostomme toimintaa, sen historiaa ja mahdollisuuksia, sitä funktionaalisemmin kykenemme löytämään säätelykeinoja itsellemme ja tapaan jolla vuorovaikutamme muiden kanssa. 

Voimme jokainen oppia itsestämme ja toisistamme lisää: oman hermostomme reaktioista, suhteestamme ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Voimme löytää hermostoa rauhoittavia, mutta myös aktivoivia keinoja, jotka edistävät toimintakykyä, palautumista, terveyttä ja pitkää ikää.    

Henriika avaa keskustelussamme kiehtovaa tietoutta ja edellä mainittuja hyödyllisiä keinoja. Keskustelussa oli mukana valmentajakollegani Ira Lange. 

 

Katso tai kuuntele tämä tietoa tulviva podcast alla tai Spotifysta, iTunesista, SoundCloudista tai YouTubesta.