Onko itseluottamuksen kehittäminen sittenkään tärkeää?

Ilona Rauhala

Minäpystyvyys eli selkokielellä itseluottamus on mielenkiintoinen ilmilö ja käsite. Self-help -kirjallisuus antaa yksinkertaisia ohjeita ja vinkkejä sen kehittämiseen. Mistä siinä oikeastaan on kysymys ja mikä sen merkitys on nykyaikaisen ihmisen elämässä?


Käsitettä on psykologiassa luotasannut Standfordin yliopiston psykologian professori Albert Bandura, jonka kirja Self-Efficacy, The exercise of Control (1997) on kattava teos aiheesta.


Keskustelin teemasta Filosofian tohtori, psykoterapeutti Annamari Heikkilän kanssa, joka on aikoinaan väitellyt opiskelijoiden minäpystyvyys uskomuksista ja sen yhteydestä opinnoissa menestymiseen. Minäpystyvyysuskomus on yksilön käsitys omista omista selviytymismahdollisuuksista, joita lähiympäristön kannustavuus ja palaute muokkaavat. Annamari painottaa, että tutkimusten mukaan minäpystyvyydellä, eli itseluottamuksella on korrelaatiota onnistumiseen. Sen kehittäminen on tärkeää, mutta sen kehittämisessä on otettava huomioon ilmiön kompleksinen luonne. Ennen kuin ilmiötä voi esimerkiksi organisaatioissa kehittää kollektiivisena komponenttina, täytyisi ensin kyetä määrittelemään niitä osataitoja, joista tekeminen muodostuu ja palastella osiin se, minkä suhteen itselottamusta tarvittaisiin lisää.


Keskustelumme aikana keskustelimme myös psykologiasta tieteenä, siitä miten psykologisia käsitteitä ja ilmiöitä olisi hyvä tarkastella ja mitä ylipäänsä voidaan pitää oikeana tietona. Ihmiset, jotka ymmärtävät tiedon olevan aina suhteellista ja monella tapaa sopimuksen varaista, näyttävät luottavan itseensä enemmän kuin ne, jotka uskovat tiedon absoluuttisuuteen.


Keskustelumme aikana jaoin Annamarille omakohtaisen kokemuksen tavoitteiden merkityksestä omassa elämässäni ja miten niiden hylkääminen on lopulta johtanut onnistumiseen monella elämän osa-alueella. 


Kuuntele ja / tai katsele Annamarin kanssa käymäni keskustelu alta. Voit kuunnella keskustelun myös podcastina SpotifystaiTunesista, SoundCloudista ja YouTubesta. Videon näet myös tästä: