Mitä Plutarkhos opettaa meille mielen tyyneydestä

Ilona Rauhala

Nykypäivän ihminen voi ammentaa paljon noin vuosina 45-125 eläneeltä antiikin kreikkalaiselta filosofilta ja elämäkertakirjailijalta Plutarkhokselta. Juhana Torkin suomentamassa Plutarkhoksen tekstien kokoelmassa Plutarkhos – mielen tyyneydestä (2020) käsitellään ajattomia ihmisyyteen ja hyvään elämään liittyviä kysymyksiä. Vaikka alkuperäiset tekstit on kirjoitettu lähes kaksi vuosituhatta sitten, ovat Plutarkhoksen käsittelemät aiheet ajankohtaisia ja niiden ideat tuoreita kenelle tahansa nykypäivän ihmiselle. Juhana itse sanoo, että ne ovat oikeastaan vasta nyt kypsyneet ajankohtaisiksi . Torkin kokoamaan teokseen on sisällytetty muun muassa tekstejä vihan hallinnasta, liiallisen uteliaisuuden turmiollisuudesta sekä mielenrauhan saavuttamisesta.

Plutarkhoksen tekstejä ja filosofiaa leimaa hitaus ja perusteellisuus. Nykypäivän ihminen on tottunut, että moni asia on saatavilla heti ja vaivatta. Ei tarvitse nousta aamulla pellolle keräämään ruokaa, kantaa vettä kaivosta tai pitää vartiota yöllä rosvojen ja villieläinten varalta. Tästä on seurannut, että haemme helppoutta ja vaivattomuutta silloinkin, kun sitä ei ole mahdollista saavuttaa, tai se on vaikeaa. Kuvittelemme, että mielenrauhan ja tyyneyden saavuttamiseen riittää jokin pieni elämänmuutos, jota emme vain vielä ole löytäneet. Se kuviteltu ’jokin’ saattaa olla esimerkiksi tietty ruokavalio tai joogasuuntaus, uusi asunto, työpaikka, ihmissuhde tai matka. Käytämme suunnattomasti aikaa ja energiaa sen ”salaisuuden” etsimiseen, joka toisi paljon kaivattua mielenrauhaa ja tyyneyttä.

Plutarkhoksen maailmassa ei ole mystisiä salaisuuksia tai pikavoittoja. Hänen filosofiassaan kaikki perustuu hitaaseen ja perusteelliseen itsensä ja oman sielunsa tutkimiseen. Plutarkhoksen teksteissä salaisuus olet sinä itse. Et tarvitse ulkoisia tekniikoita tai materiaa voidaksesi työskennellä oman mielenrauhasi ja tyyneyden kanssa.

Kaikki riippuu lopulta sisäisestä asenteesta ja tilasta, sanoo Plutarkhos. Asiat eivät ole objektiivisesti jotain, vaan sinä teet ne joksikin. Mikään ei kosmologisesti esimerkiksi ole ärsyttävää, turhauttavaa tai raivoa aiheuttavaa. Ne ovat vain asioita, jotka oma mielesi ja asenteesi muuttavat sellaisiksi, että ne synnyttävät sinussa vihaa ja ärsyyntyneisyyttä. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää työskentely omien asenteiden ja suhtautumisen kanssa. Kun pystyt vaikuttamaan ja muuttamaan tapaa, jolla reagoit ja suhtaudut ympärilläsi tapahtuviin asioihin, ei mikään voi tulla sinun ja mielenrauhan väliin. ”Ulkoiset muutokset eivät karkota sielun murheita”, kiteyttää Plutarkhos.

Meidän ei siis tarvitse turvautua alati ilmaantuviin hyvinvointitrendeihin ja -tekniikoihin, jotka lupaavat mielenrauhaa ja tyyneyttä, kun meillä on Plutarkhos. Hän oli aikalaistensa tavoin  vankkumaton totuuden, kauneuden ja hyvyyden puolestapuhuja. Oma sielun tila on kaiken lähtökohta. Kun sielusi voi hyvin, ei mielenrauhaan tarvita mitään ulkoista.

Kuuntele ja / tai katsele Juhanan kanssa käymäni keskustelu alta. Voit kuunnella keskustelun myös podcastina Spotifysta ja iTunesista.