Psykologi Ilona Rauhalan podcast tarjoaa useita hyödyllisiä oppeja kehonkielestä neuvottelu- ja kohtaamistilanteisiin. Kuuntele nyt!

Kehonkieli ja sanaton viestintä

Ilona Rauhala

Sanattomasta viestinnästä voi lukea paljon, arvailla mitä toinen mahdollisesti tuntee ja ajattelee. Keskustelin podcastissani kehonkielestä ja sanattomasta viestinnästä kehonkielen ammattilaisen Sami Sallisen kanssa. Samin kirja Kehokoodi (2019) antaa ymmärrystä kehonkielen eleiden tunnistamiseen niin työelämässä kuin arjen kohtaamisissa. Ilmeillä, eleillä ja muulla sanattomalla viestinnällä on tärkeä roolinsa keskustelemisessa.

Samin ura kehonkielen ja turvallisuuden ammattilaisena, puhujana ja valmentajana on kiinnostava. Hän on työskennellyt 30 vuotta vuorovaikutustilanteiden parissa. Kiinnostus kehonkieleen alkoi poliisikoulusta ja Sami kokeekin haastavien poliisivuosien antaneen suurimmat opit sanattomasta viestinnästä, neuvottelutaidoista ja kohtaamisista. Sami kertoo keskustelussamme oppeja poliisiajoilta under cover -tehtävistä ja yrityselämästä, jossa Sami on toiminut esimies ja asiantuntijatehtävissä.

Mihin asioihin kehonkielen ammattilainen kiinnittää huomiota? Tästä jaksosta saat useita hyödyllisiä oppeja kehonkielestä neuvottelu- ja kohtaamistilanteisiin. Voit kuunnella keskustelun myös podcastina SpotifystaiTunesistaSoundCloudista tai YouTubesta.