Johtaja, näin teet ihmisistäsi supertuottavia!

Ilona Rauhala

Avainhenkilöiden yksi tärkein kysymys on, miten saisin ihmisistäni supertuottavia.

Psykologisista tutkimuksista tiedämme, että myönteisyys parantaa suoritusta ja kielteisyysheikentää sitä. Mitä paremmin avainhenkilö johtaa  omaa, avainhenkilöittensä ja koko organisaationsa psykologista pääomaa, sen korkeammalla yrityksen kilpailukyky säilyy myös vaikeina aikoina.

Psykologinen pääoma on asennetta ja voimaa, jota kuvastaa oma-aloitteisuus, yrittäjämäisyys ja aktiivisuus. Sitä voi mitata ja kehittää. Tutkimukset osoittavat, että se lisää sitoutumista, parantaa suoriutumista ja tuloksellisuutta.

 

Myönteisyys

Rakentava palaute on saajalleen lahja. Monipuolinen nähdyksi tuleminen rikastaa ja kehittää työssä, auttaa jaksamaan, vahvistaa itseluottamusta ja tätä kautta sinnikkyyttä pienissä arjen tilanteissa ja suuremmissakin työelämän muutoksissa. Hyvä itseluottamus tekee ihmisestä rohkean ja oma-aloitteisin.

 

Vilpittömyys

Vilpittömällä palautteella tarkoitetaan palautetta, jossa aidosti ja tarkkanäköisesti huomaat jotakin olennaista toisessa, näet hänen erityislaatunsa, jotakin mitä hän sanoo tai tekee erityisen hyvin, kauniisti, luovasti, nokkelasti tai kekseliäästi.

Käytä sanoja, joka osoittaa, että olet huomannut jotakin positiivista toisessa, jotakin sellaista, mikä hänelle itselleenkin on ehkä tärkeää tai arvokasta, tai jotakin sellaista, mistä hän itse ei ole vielä tietoinen, mutta josta hän ansaitsee tulla tietoiseksi juuri siksi, että tämä tietoisuus vahvistaa hänen omanarvontuntoaan ja itsetuntemustaan. 

Kun vahvistat toisten omanarvontuntoa, saat ympärillesi ihmisiä, jotka haluavat osaltaan vahvistaa sinua ja keräät ympärillesi lojaalien ihmisten joukon.

 

Ryhti

Nähdyksi tuleminen on ihmiselle sama kuin vesi ja ravinteet kasveille. Luonto ei viheriöi ilman kasveille välttämättömiä ravinteita ja nestettä. Ihminen ei viheriöi täydessä loistossaan, jos hän joutuu olemaan pitkään vailla palautetta. Jos haluat saada toisen loistamaan ja kukoistamaan, kiinnostu siitä, missä hän on parhaimmillaan, ja anna hänelle rehellistä ja vilpitöntä tunnustuta siitä. Näet omin silmin, miten hänen ryhtinsä oikenee, silmänsä kirkastuvat ja kasvoille leviää kiitollinen hymy.

Älä siis odota, että joku näkee ensin sinut ja vasta sen jälkeen sinä voit nähdä hänet. Näe ja kannusta joka tapauksessa.

Kun saat itse palautetta, pidä hetken lyhyt paussi ja tauko. Mieti mikä kuulemassasi koskettaa sinua: miltä se tuntuu, mitä ajattelet siitä mitä juuri nyt kuulit? Mitä voisit siitä oppia ja mitä sen perusteella tehdä toisin? Mikä palautteessa on sellaista, että se kannattaa jättää omaan arvoonsa? Käsittele siis saamasi palaute siten, että varmistat palautteen hyödyn itsesi kehittämiseen.

 

Psykologinen pääoma

Yhä useampi avainhenkilö käyttää nykyään huippu-urheilijoiden tavoin henkistä sparrausta. Johtajan psykologinen valmennus on valmennusta, joka auttaa kehittymään ihmisenä: kultivoimaan omia vahvuuksiaan ja tulemaan toimeen omien sudenkuoppien ja niiden ’ei niin mairittelevien’ omien puolien kanssa. Psykologinen valmennus vahvistaa  henkilökohtaista psykologista pääomaa ja tekee hänestä kyvykkäämmän leaderin myös tämän pääoman johtajana. Psykologisen pääoman merkitys organisaation menestymisen kannalta nousee digitalisoituvassa maailmassa entistä tärkeämmäksi pääomanlajiksi taloudellisen-, inhimillisen- ja sosiaalisen pääoman rinnalla. Toimitusjohtajan psykologinen valmennus on johtajan omaa aikaa, jossa voi käsitellä niitäkin asioita, joista kenenkään muun kanssa ei voi puhua.