Intuitio ja luovuus

Ilona Rauhala

Olet varmasti joskus tai mahdollisesti usein saanut vahvan tunteen tai etiäisen jostakin asiasta, mutta sinun on ollut vaikea selittää rationaalisesti, mistä tuo vahva tunne, tai lähes tiedolta tuntuva ajatus kumpuaa. Jokin ohjaa sinua varmalta tuntuvasti johonkin suuntaan tai tiettyyn päätöksentekoon. Tälläinen vaistonvarainen, osittain selittämätömältä tuntuva kokemus tunnetaan yleisesti intuitiona. 

Keskustelen podcastissani intuitiosta ilmiönä tohtori, intuition tutkija ja tietokirjailija Asta Raamin kanssa. Astan viimeisin kirja Intuitio3 (Otava, 2020) avaa konkreettisella tavalla, miten ja miksi intuition hyödyntämistä voi harjoitella.  

Intuitio on tie luovuuteen 

Intuitio on ennen kaikkea kykyä tehdä tarkkoja havaintoja ja toimia vaiston varaisesti ja sen ohjaamana. Se on luottamusta ja yhteyttä omiin havaintoihin. Intuitio on kuitenkin paljon muutakin kuin satunnaiselta tuntuvia päähän pälkähtäviä oivalluksia. Raami puhuu kirjassaan kolmenlaisesta intuitiosta: vaistointuitiosta, asiantuntijuustintuitiosta ja superintuitiosta. Superintuitio on ikäänkuin koko mielen ylittävä intuitio, joka hyödyntää mielen potentiaalia laaja-alaisesti, sekä vaistoa että asinatuntijuutta. 

Intuitio on yhteydessä luovuuteen. Lapsen avoin mieli ohjaa luovuutta ja tekemistä luonnollisesti. Lapsenomainen luovasti asioita yhdistelevä ja vapaasti assosioiva mieli onkin ilahduttavaa ja inspiroivaa seurattavaa. Lapsi on luonnollisella tavalla yhteydessä intuitioonsa. Aikuisilla tämän yhteyden löytäminen voi olla toisinaan haastavaa, sillä elämän monet haasteet, velvollisuudet ja vastuut tekevät mielestämme herkästi jäykän ja kangistuneen. Mietimme herkästi ajatustemme ja tekemistemme sosiaalista suotavuutta. Kuljemme laput silmillä, emmekä antaudu leikkimielisyydelle ja spontaanisuudelle lapsenomaisella tavalla.   

Intuitio kehittyy asiantuntijuuden myötä 

Parhaimmillaan ssiantuntijuuden lisääntyessä intuitio vahvistuu kokemuksen ja toistojen myötä. Pitkän asiantuntijuuden tuoma kokemus mahdollistaa intuitiiviset ajatukset. Intuitiivista näkökykyämme kirkastamalla teemme ympäristöstämme tarkempia havaintoja, joka puolestaan tukee laadukkaampien päätösten tekemistä. Tästä kyvykkykydestä on hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla.  

Katso tai kuuntele tämä ajatuksia herättelevä podcast-jakso ohessa tai Spotifysta, iTunesista, SoundCloudista tai YouTubesta.