Paula Kilpinen psykologi Ilona Rauhalan podcast vieraana keskustelemassa kirjastaan Inhimillinen strategia

Ihmillinen strategia ja johtaminen

Ilona Rauhala

Ihmisläheisyys ja inhimillinen tapa johtaa on tämän päivän moderneissa organisaatioissa menestystekijä. Paula Kilpinen avaa uudessa kirjassaan Inhimillinen Strategia (Alma Talent, 2022) inhimillisyyden ideaa osana strategiaprosessia ja sen toteuttamista. Samalla se antaa johtajille ajatuksia ja työkaluja henkilökohtaiseen kasvuun ja inhimilliseen johtamiseen. Kilpinen toimii ylimmän johdon neuvonantajana ja coachina. Hänellä on merkittävä johtamisura itsellään, ollen viimeksi rakentamassa HRM Partnersin kasvua. Hanken & SSE osti HRM Partnersin vuonna 2020.

On aika luoda arvoa 

Kilpinen vertasi aikoinaan väitöskirjassaan evoluutioteoriaa strategisen johtamisen teorioihin tutkiessaan, miten kyvykkyydet syntyvät, kehittyvät ja säilyvät. Hän esittelee löydöksiään myös kirjassa Inhimillinen strategia. Kyvykkyyksien kautta inhimillisyys tulee osaksi strategiaa. Uusia kykyjä ja taitoja vaaditaan, kun moni ala on murroksessa. Strategian näkökulmasta organisaatioissa on tunnistettava tulevaisuuden tarpeita ja tarjottava työntekijöille mahdollisuus oppia ja hankkia olennaisia kyvykkyyksiä vastaamaan tuleviin tarpeisiin.

Yrityksien ja organisaatioiden intresseissä ja vastuulla on huolehtia työntekijöidensä osaamisesta. Ihmiset haluavat tulla kohdelluksi ihmisinä. Perinteinen kilpailuajattelu sotametaforineen, jossa ihmiset nähdään vain resursseina alkaa olla aikansa elänyttä.

Jokainen ihminen on itsessään arvokas

Kirjan ydinajatus kiteytyy siihen, miten strategiat inhimillistetään organisaatiotasolla, henkilökohtaistetaan ykislötasolla ja lopulta sydämellistetään tunnetasolla.

Keskustelin Paulan kanssa siitä, mitä inhimillinen strategia on ja miten se eroaa perinteisestä strategiasta. Katso tai kuuntele tämä strategista ajattelua uudelleen määrittelevä podcast-jakso alla tai Spotifysta, iTunesistaSoundCloudista tai YouTubesta.