Elämä ei ole lineaarista – eli mitä psykologinen valmennus on opettanut

Mikael Tuompo

Kokemuksemme Ilonasta / Palomacorentosta

 

Tausta:

Olen tuntenut Ilonan jo -90-luvun lopusta jolloin pyysimme häntä yhdessä isänsä Tapio Aaltosen kanssa (molemmat silloin Novetos Oy:ssä) suunnittelemaan ja toteuttamaan henkilöstöllemme muutosohjelmaa. Se meni loistavasti. Toimin tuolloin DHL International Oy:n henkilöstöjohtajana.

 

Case 1: Lähtötilanne

Uuden omistajan ottaessa haltuunsa HAVI Logistics Oy:n (silloin MD-Scand Oy) ja sen seurauksena siirtyessäni nykyiseen tehtävääni 2004 tilanne yrityksessä oli varsin kaaottinen; samat asiat oli tehty aina samalla lailla, yrityksen tulos oli negatiivinen, asiakassuhde olematon ts. asiakastyytyväisyys alhainen, organisaatiokulttuuri omanlaisensa – ja liiketoiminta pysynyt staattisena varsin pitkään.Olimme selkeästi muutoksen tarpeessa.

Ratkaisu

2006 käynnistimme Ilonan kanssa ensimmäisen henkilöstön kehittämisohjelman jolla saimme upeasti käännettyä suunnan. Teemana ohjelmassa oli muutoksen tarpeen, yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden ymmärrys. Asiakastyyväisyys kasvoi, vielä enemmän kasvoi henkilöstön tyytyväisyys ja molemmissa nousimme Euroopan hännänhuipusta TOP 10 joukkoon. Lisäksi olemme kasvattaneet liiketoimintaamme ja kansainväliset laatu-, hygienia- yms. auditointien tulokset ovat olleet viime vuosina parhaita – joissain tapauksissa parhaat, konsernissa.

 

Case 2: Lähtötilanne

2014 – nopean asiakasmäärän kasvun ja operatiivisten toimintojen lisääntymisten myötä henkilöstön jaksaminen, osaltaan osaaminen ja tahto on ollut koetuksella johtaen ymmärrettävästi motivaatio-ongelmiin jota esimiestyö ja johtaminen ei ole täysin pystynyt hallitsemaan.

Ratkaisu

Käynnistimme Ilonan / Palomacorento Oy:n kanssa uusimman henkilöstön kehittämisohjelman (ParTy = ParasTyöpaikka) focusoiden muutoksen ja kasvun hallintaan, oman ja yhteisen vastuun kantamiseen sekä johtamisen parantamiseen, vahvistaen edelleen asiakaslähtöisyyttä jokaisessa tehtävässä joka tasolla. Teemana on valittu psykologisen pääoman keskeiset elementit; usko tulevaisuuteen, optimistinen ajatusmaailma, sinnikkyyttä puskea arjessa eteenpäin ja luottamus itseen ja kaveriin)

 

Ilonasta

’Konsultiksi ja psykologiksi’ harvinaisen hyvä kyky – ja halu, ajatella asiakkaansa omia asiakkaita ja markkinoita eli samaistumaan tilanteeseemme. Hallitsee ja oivallisesti fasilitoi isompiakin ryhmiä, pienistä puhumattakaan. Improvisointikyvyn ja ’tilannetajun’ johdosta pystyy vaihtamaan ennaltasuunniteltua käsikirjoitusta. Pystyy tarvittaessa olemaan käyttäytymiseltään päättäväinen ja kieleltään ronski, kyky jota logistiikan alalla toimivan yrityksen henkilöstö usein tarvitsee. Hän kohtaa kaikki ihmiset arvostaen, oli sitten kyseessä ruohonjuuritason työntekijä tai osaava asiantuntija. Ilonalla on syntymälahjana todella positiivinen ja energinen olemus joka helposti tarttuu muihinkin.

Kuitenkin kahdesta asiasta olen eniten näiden vuosien ajan iloinnut ja arvostanut työskennellessäni Ilonan kanssa; tilanneanalyysi - hänen kykyään asemoitua kulloisenkiin tilanteeseemme (asiakaslähtöisyyttä) eli tahtoa ymmärtää ja halua oppia mitkä ja millaiset ovat minun ajatukseni ja tarpeeni sekä yrityksemme asiakkaat ja markkinat - ja mitä he tarvitsevat. Sieltähän ne meidän tarpeemme ja tulevaisuuden menestysmahdollisuutemme kumpuavat. Toinen ilon asia; sparraava/’haastava’ ote - Ilona uskaltaa sanoa minulle suoraan, tuo esille eri näkökulmia ja uusia ajatuksia, argumentoi omia mielipiteitään, kysyen ja kuunnellen samanaikaisesti aktiivisesti. Jos yhdessä emme uskalla – kuka uskaltaa.

 

Lopuksi tarina otsikon takaa

Erään ohjelman sisältöä suunnitellessamme olisin halunnut tietää ns. seuraavat vaiheet ja mihin niissä keskitytään, viestin sisältö jne. Ilonan vastaus oli ’En tiedä vielä, kaikki elämässä ei ole lineaarista ja suunniteltavissa. Sun täytyy vaan luottaa, että homma toimii’. Siitä saakka olen luottanut. Enkä katunut.

Vuosien kokemuksen myötä voin varauksetta suositella Ilonaa ja hänen tiimiään. Tai ehdotan ainakin tapaamaan häntä kerran kun sinulla on kasvuun, muutokseen, johtamiseen tai organisaation kulttuuriin liittyvä ongelma ja/tai kehittämiseen tarvetta.

 

Kirjoittaja on HAVI Logistics Oy:n toimitusjohtaja