Podcast-keskustelussa Ilona Rauhala ja Raija Salomaa keskustelevat coachingista johtajien työvälineenä.

Coaching johtajien kasvun prosessina

Ilona Rauhala

Coaching on tutkitusti hyvä työväline johtajille. Tämän hetken trendinä coaching on yleistymässä, eikä se enää ole pelkästään organisaatioiden ylimmän johdon käytössä. Voisi jopa puhua kansalaistaidosta eli coaching on kaikkien oikeus. Trendinä on myös coaching-keskusteluiden ja prosessin digitalisoituminen ainakin osittain. Ihmisen roolia tai aitoja kohtaamisia laitteet eivät kuitenkaan korvaa.

Keskustelin coachingin eli suomalaisittain valmentamisen teemasta kokeneen senior executive coachin Raija Salomaan kanssa. Salomaa on filosofian tohtori ja väitellyt kansainvälisten johtajien coachauksesta. Hän on itse tehnyt aikoinaan pitkän uran eri johtotehtävissä kansainvälisellä matkailualalla. Salomaa väitteli vuonna 2017 aiheella Coaching of international managers. Työn tavoitteena oli coaching-alan kehityksen edistäminen sekä silloisen tutkimustiedon aukkojen täyttäminen. Keskustelemme tutkimuksen aiheesta, löydöksistä sekä valmentamisesta yleisesti.

Salomaa käyttää tutkimuksessaan ja työssään urapääomamallia, joka koostuu kolmesta osaamisen alueesta:

  1. Knowing why - eli tulee tietää miksi, johon liittyy sisäiset tekijät, kuten motivaatio, työn ilo ja työn merkityksellisyys
  2. Knowing how - eli tulee tietää, miten esimerkiksi tehdä johtamistyötä ja miten tehdä sitä käytännössä vaikkapa kansainvälisessä ympäristössä
  3. Knowing whom - eli tietää kenet, jolloin ollaan verkostojen äärellä. Kuka voisi tukea sinua urasi kehittämisessä?

Mitä on executive coaching?

Executive coach -nimikettä näkee paljon ja myös sen määritelmässä on kirjoa. Executive coaching tarkoittaa yleisesti työelämän johtotehtävien sekä esimiesten coachingia, usein yksilövalmennuksena. Salomaa tutki executive coachingia kasvun ja kehityksen prosessina kansainvälisessä johtamisen kontekstissa.

Salomaa puhuu business-vetoisesta coachingsta, joka palvelee liiketoiminnan tarpeita, eikä se saa olla esimerkiksi irrallinen hr-toimenpide parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Coaching-käytössä on useita viitekehyksiä. Myös näitä Salomaa avaa keskustelussamme. Näitä eri coaching-viitekehyksiä käytetään avoimesti asiakkaan kanssa tai itse valmentajan työvälineenä keskusteluiden ja valmennusprosessin tukena. Väitöskirjatutkimuksessaan Salomaa käytti kokonaisvaltaista Wilbergin integral coaching -viitekehystä, joka perustuu nelikenttään.

Hyödyt tästä podcast-jaksosta erityisesti, mikäli sinua kiinnostaa coachingin laajat hyödyt ja mahdollisuudet niin yksilöille kuin organisaatioille. Voit katsoa tämän tietorikkaan keskustelun alla tai kuunnella sen podcastina Spotifysta, iTunesista, SoundCloudista tai YouTubesta.