Ammatillinen autismi

Marjo Ehn

Taloudellinen lama irtisanomisineen on luonut yhteiskuntaan ison joukon itsenäisiä ammatinharjoittajia. Monet ovat saaneet vihdoin kaipaamansa mahdollisuuden, toiset ovat alkaneet työllistämään itsensä pakon edessä. Yhteistä monelle yrittäjälle on, että he työskentelevät yksin.  

Yksin tekeminen, ja omien siipien kannatteluun heittäytyminen, on monelle yrittäjälle innostavaa. On riemullista, kun saa tehdä itse, toteuttaa unelmia ja ideoida,  luoda ja innostua intohimoisesti. Kaikki on uutta ja menestymisen optiolle ei ole kattoa.

Yksin tekemisen varjopuoli on, että ihminen on yksin. Ihminen ei ole saari, sanotaan. Ihmistä ei ole luotu olemaan yksin. Ihminen on laumaeläin ja tätä perusluontoa ei voi vähätellä. Samalla, kun ilo ja into ovat yksin tekemisessä, meissä oleva laumaeläin alkaa kärsiä.

 

Ihminen on laumaeläin

Työnohjaajana olen tavannut monia yrittäjiä. Yksin työskentelevien riskinä on ammatillinen autistuminen. Ammatillinen autismi on tila, jossa ammatinharjoittaja tai yksin yrittäjä alkaa menettää itseluottamustaan, tulevaisuususkoaan, optimismiaan ja sinnikkyyttään. Siinä tilassa horisontti kapenee ja näköala lyhenee parin metrin päähän. Tämä tila tapahtuu salakavalasti ja siksi sen merkit on helppo itseltä kieltää. Tila muistuttaa ulkoapäin katsottuna masennusta.

 

Työnohjauksella innostusta yksin tekemiseen

Yrittäminen on rohkea teko eikä siihen kaikki pysty. Kaikista ei vain ole yrittäjiksi. Yrittäjät ovat valikoitunut joukko. Jotta yksin tekijä jaksaa yrittää , on tunnustettava, että yksintekijä tarvitsee muista ihmisiä pitääkseen itsensä hyvässä työvireessä ja innostuneena. Yksin toimijan on panostettava itsensä tukemisen välineisiin. Siitä ei voi tinkiä. Itsensä huoltaminen on laitettava etusijalle. Yrittäjä on yrityksensä selkäranka, jonka varassa koko toiminta pyörii.

Ammatillisen autistumisen voi välttää. On oltava tietoinen niistä tavoista ja teoista, joilla yksin tekemisen virettä saa pidettyä yllä. Yksin tekijän on oltava jaksamisensa takia aktiivinen monella tavalla; verkostoitumalla ja osallistumalla. Kun vire on jo laskenut, aktivoituminen on työlästä. Työnohjaus on yksityisen ammatinharjoittajan voimaantumisen paikka. Tavoitteellisessa työnohjaamisessa keskitytään niihin keinoihin, jolla tulevaisuususko, optimismi, sinnikkyys ja itseluottamus muodostavat ammatinharjoittajan kannattelevan sylin.